.........

بیاییدگهگاهی به قلبمان سری بزنیم ...... که حتی وقتی خوابیم..... بیدار است.....

 فدای همتون...... همتون....!

/ 2 نظر / 9 بازدید
النا

سلام آره گفتی قلب همونی که تو سینه می زنه ولی نگفتی چرا با هر تپشش زیبا تر میشه ! میدونی چرا ؟شاید چون تو هر تپش اون به ما سر میزنه و غم و دردامونو تو خودش جا میده تا رو جسممون ردی از پستی زمانه و بی تفاوتی آدما نمونه.میبینی چه ساده این قلب به ما سر میزنه و به ما میگه حتی شده به اجبار هم باید زندگی کنید به خاطر من که اینقدر سخاوتمندانه تمام وجودم رو برای شادی شما گذاشتم ولی تمام خودم رو درد فرا گرفته[گل][گل][گل] در پناه خدا النا