اولین پیغام دوست....

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو مینگرد....

به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد...............

و دستی را بپذیر که به جای مشت شدن.......باز است..........

 این اولین مطلبی بود که از یه عزیز دریافت کردم.......شاید خودش یادش نباشه دیگه...!

                                                                         یادش به خیر..........!

/ 0 نظر / 9 بازدید