مادرم.............

هرزگاه برات سوال بشه که چرا مادرت اینقدر شکسته شده......

بقلش کن.... ازش بپرس... بگو مامان فدای دونه دونه شیارای صورتت بشم.... چرا اینقد پیر شدی..........

بقلش کن ببوسش... اینقد فشارش بده که داد بزنه....

چرا یکبار بقلش نکردم....چرا یکبار محکم نبوسیدمش؟ از چی شرم داشتم اخه؟!!!!!!!!!

چرا یکبار ازش نپرسیدم چته؟ چرا گرفته ای؟ من همه کستم؟ من عاشقتم....من زندم به نفست....

کاش............کاش.............کاش............

گذشت....

شرمندم مامان... همه کسم....

/ 0 نظر / 29 بازدید