دوست...

ای عشق شکسته ایم...مشکن ما را...

اینگونه به خاک ره میفکن ما را...........

ما در تو به چشم دوستی می بینیم

ای دوست مبین به چشم دشمن ما را.........

/ 0 نظر / 8 بازدید