دل من....

چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند..............

و تماشای تو زیباست.......... اگر بگذارند............

غضب الوده نگاهم نکنید ای مردم...

دل من مال شماهاست......... اگر بگذارند........!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهدی

چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم است؟ خوشحال میشم سربزنی !!!