سلام

امتحان داشتم....

از مسافرت که برگشتم.... میام...

مخلصیم.....قلب

/ 2 نظر / 9 بازدید
فرمانده ارد بزرگ...

اگه دستم به جدایی برسه اونو از خاطره ها خط میزنم از دل تنگ تمومو آدما از شب و روز خدا خط میزنم اگه دستم برسه به آسمون با ستاره ها قیامت میکنم نمیزارم کسی عاشق نباشه ماهو بین همه قسمت میکنم

دوست

خوشگله مثل خودت