تو...

اسمان میبارد.... گل میمیرد...... تو نه اسمان باش نه گل........!

زمین باش که اسمان برای تو ببارد............... گل برای تو بمیرد........

/ 1 نظر / 7 بازدید
امین

اول شدم [هورا] نوشتت زیبا بود یه سری بهم بزن[گل]