ادمک...

ادمک.. اخر دنیاست... بخند

ادمک مرگ همینجاست...بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد

شوخی کاغذی ماست...بخند....

ادمک خر نشوی گریه کنی....!؟

کل دنیا یه سراب است بخند...

ان خدایی که بزرگش خواندی

به خدا مثل تو تنهاست...بخند...

/ 0 نظر / 8 بازدید