خدا...

ترجیح میدهم با کفش هایم در خیابان راه بروم و به خدا فکر کنم تا اینکه در مسجد بنشینم و به کفشهایم فکر کنم..............................!

                                                                             دکتر شریعتی

/ 4 نظر / 8 بازدید
mina kiani

[نیشخند] حرف حساب جواب نداره

مهدی

از تنهایی به میان مردم می گریزیم و از مردم به تنهای پناه می بریم . (دکتر شریعتی)

س.م ( ببر مبارز )

سلام آبجی گلم امیدوارم شاد باشی و همیشه پیروز . اگر دوست داری کورش بزرگ پادشاه چهار گوشه جهان رو بیشتر بشناسی سری به ما هم بزن . به امید دیدار[خداحافظ] ببرمبارز