سادگی.....

اینجا زندگی روان تر از اب در جریان است....

و سادگی سخت تر از مروارید در صدف پیدا میشود....

اگر به دنبال دوستی رفتی

بدان که در شب

در پی سایه سرگردانی

گاهی گرفتن ستاره ای از اسمان

از گرفتن دست صداقت اسان تر است................s !

/ 1 نظر / 24 بازدید